ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
hotline สถานทูตไทยในต่างแดน
เกร็ดเศรษฐกิจนักการทูต
Trade Update
เศรษฐกิจปริทรรศน์รายสัปดาห์
ปฏิทินงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
แผนยุทธศาสตร์ไข้หวัดนก
ข้อมูลพลังงาน
ฐานข้อมูลการค้าของ Trade Map,Product Map,Market Access Map ของ International Trade Center (ITC)
รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ไทยยุโรป
ไทยซีอีโอโตเกียว
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
Trade Update

            ศรีลังกาเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียใกล้ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย มีประชากรประมาณ 20 ล้านคน ในด้านการต่างประเทศ ศรีลังกาให้ความสำคัญกับเอเชีย โดยจะร่วมมือกับประเทศในเอเชียอย่างใกล้ชิด รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ศรีลังกาเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งของความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ที่ไทยเป็นสมาชิกเช่นกัน จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิทำให้ภาพรวมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของศรีลังกาลดลง แต่ด้วยการช่วยเหลือของนานาประเทศทำให้ศรีลังกาฟื้นตัว ปัจจุบันประชากรศรีลังกามีรายได้ต่อหัวประมาณ 1,069 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี มี GDP ประมาณ 27,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการส่งออก 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่านำเข้า 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชา พลอย ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ เครื่องจักรกล สิ่งทอ และแร่ธาตุ


 


                        ในช่วงสามปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยกับศรีลังกาได้เพิ่มขึ้นถึง 50% โดยเมื่อปี 2548 มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ที่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี 2550 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปยังศรีลังกา คือ น้ำตาลทราย ผ้าผืน เม็ดพลาสติก ปลาแห้ง ปูนซีเมนต์ ในขณะที่สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากศรีลังกา คือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผ้าผืน กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง เสื้อผ้า รองเท้า ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ทั้งนี้ สินค้าที่มีศักยภาพของศรีลังกาสำหรับผู้ประกอบการไทย คือ อัญมณี และยางพารา ด้านการลงทุน ไทยยังเข้าไปลงทุนในศรีลังกาไม่มากนักแม้ว่าศรีลังกาจะพยายามเชิญชวนให้ไทยร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ รวมถึงไปตั้งฐานการผลิตในศรีลังกาเพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีระหว่างศรีลังกากับอินเดียในการส่งออกไปยังอินเดีย สาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นวัตถุดิบในการผลิต อะไหล่รถยนต์ อุตสาหกรรมเพชรพลอยและอัญมณี การเกษตรและการประมง การท่องเที่ยว และการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น


 


                        ด้านการท่องเที่ยว ศรีลังกากับไทยอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก หากเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้เวลาเพียงประมาณ 3 ชั่วโมงเท่านั้น และมีสายการบินสำคัญ ๆ บินตรงทุกวัน รวมทั้งการบินไทย จึงเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวศรีลังกาจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือมาใช้บริการด้านการแพทย์/ตรวจสุขภาพที่ประเทศไทย นอกจากนั้น โดยที่ศรีลังกาเป็นเมืองพุทธศาสนา ทั้งสองประเทศจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโอกาสของธุรกิจบริการของไทยที่จะเข้าไปยังศรีลังกาด้วย                        


                  ที่ผ่านมานักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยอาจยังไม่รู้จักศรีลังกาในด้านศักยภาพทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมากนัก และมักได้ยินแต่เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ แต่หากได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับฝ่ายศรีลังกาบ้างจะพบว่า มีลู่ทางความร่วมมือที่เป็นประโยชน์และสามารถกระทำได้อีกหลายทาง รวมทั้งที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งเกาะลังกา (The Ceylon Chamber of Commerce : CCC) แล้ว ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ก็พร้อมจะให้ข้อมูลและสนับสนุนการติดต่อของนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่


 

 
 
   กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 10400 โทร . 0-2643-5000

This webpage is best viewed with screen resolution 1024 * 768